logotypp

cel

news

O projekcie

Projekt „Wyższe kwalifikacje w transporcie – Twoją szansą”
 

 

Projekt adresowany jest do 540 pracujących osób dorosłych (w tym 40 kobiet), zatrudnionych (UMOWY O PRCĘ ORAZ CYWILNOPRAWNE) w 140 firmach z sektora MŚP, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego ziemskiego i grodzkiego, nowotarskiego, tarnowskiego ziemskiego oraz tarnowskiego grodzkiego (Miasto Tarnów) które dotychczas nie uzyskały pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1 w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach PO KL, z branży transportowej, usługowej, budowlanej i handlowej.

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców RENOMA, w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Zasięg terytorialny projektu – powiat gorlicki, nowosądecki ziemski oraz nowosądecki grodzki (Nowy Sącz), powiat nowotarski - województwo małopolskie.
 
Okres realizacji projektu: od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.
 
Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych (z terenu powiatu gorlickiego, nowosądeckiego ziemskiego i grodzkiego oraz nowotarskiego), zatrudnionych w firmach z sektora MŚP mających jednostki na terenie ww. powiatów, do potrzeb regionalnej gospodarki i lokalnych przedsiębiorstw.
 
W projekcie udzielana jest pomoc publiczna de minimis – przedsiębiorstwa, których pracownicy skorzystają ze szkoleń oferowanych w ramach projektu, otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis (jest nią wartość szkolenia).
 
Limit pomocy publicznej de minimis wynosi 200.000,00 euro w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych (tj. w latach 2014, 2013, 2012). W przypadku firm transportowych limit pomocy publicznej de minimis wynosi 100.000,00 euro.
 
Przewidywane  formy wsparcia:
 
Wsparcie szkoleniowe:
 
1. Szkolenie „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika”,
2. Szkolenie „Obsługa żurawi HDS”,
3. Szkolenie „Prawo jazdy kat. C”,
4. Szkolenie „Prawo jazdy kat. E-C”,
5. Szkolenie „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”,
6. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”,
7. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób”,
8. Szkolenie „ADR podstawowy + cysterny”,
9. Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym”,
10. Szkolenie „Zarządzanie w transporcie”.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis.
 
 

Telefony

Nowy Sącz
tel  tel. 502 286 190

Gorlice
tel  tel. 889 716 485

Przydatne programy

Acrobat Reader WordViewer

Darmowe oprogramowanie do podglądu
plików umieszczonych na stronie.

Przydatne Linki

efs

wupk

eu