logotypp

cel

news

Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie

WZORY DOKUMENTÓW - OBOWIĄZUJĄCE OD 02.03.2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (format *.pdf)

1. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIA. (format *.doc)

2. Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PRACOWNIK. (1 Dzień wsparcia)

3. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – DANE OSOBOWE. (format *.doc)

4. Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. (format *.xls)

5. Załącznik nr 5 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU. (format *.doc)

 


 

Dokumenty archiwalne


 

WZORY DOKUMENTÓW - OBOWIĄZUJĄCE OD 11.08.2014

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (format *.pdf)

UMOWA SZKOLENIOWA Z PRACODAWCĄ.

1. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIA.

2. Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PRACOWNIK. (1 Dzień wsparcia)

3. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – DANE OSOBOWE.

4. Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS - INSTRUKCJA

5. Załącznik nr 5 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty archiwalne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

UMOWA SZKOLENIOWA Z PRACODAWCĄ.

1. Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIA.

2. Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PRACOWNIK. (1 Dzień wsparcia)

3. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – DANE OSOBOWE.

4. Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS - INSTRUKCJA

4. Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.
- wersja 2

 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS - INSTRUKCJA
- wersja 2

5. Załącznik nr 5 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.

Telefony

Nowy Sącz
tel  tel. 502 286 190

Gorlice
tel  tel. 889 716 485

Przydatne programy

Acrobat Reader WordViewer

Darmowe oprogramowanie do podglądu
plików umieszczonych na stronie.

Przydatne Linki

efs

wupk

eu